Για περισσότερες πληροφορίες
και μια πλήρη παρουσίαση της εταιρίας μας, αλλά και των προτάσεών μας για την δική σας εταιρία, επικοινωνήστε μαζί μας στα εξής στοιχεία:

ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 76, 106 81 ΑΘΗΝΑ,
T: 210 3306553, F:210 3306552,
E-mail:cornucopia@cornucopia.gr