σήμα-λογότυπος, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, καταχώριση, αφίσα, συσκευασία, ιστοσελίδα graphic design, logotype, advertising,
corporate identity, print, poster, packaging, web design.